Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22150
Title: Phân tích sự tác động của hoạt động Marketing tại các điểm bán hàng của thế giới di động trong quận Ninh Kiều đến quyết định mua điện thoại của người tiêu dùng
Authors: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Thành Tài
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tác động của hoạt động Marketing tại các điểm bán hàng của Thế giới di động trên địa bàn quận Ninh Kiều, TPCT đến quyết định mua điện thoại di dộng của người tiêu dùng đồng thời chỉ ra mức độ tác động của các nhân tố đó.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22150
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.