Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22223
Title: Tác động của việc quảng cáo qua Instagram đến ý định mua sắm của giới trẻ tại TP. Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Lê, Thị Kim Ngân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của việc quảng cáo qua Instagram đến ý định mua hàng của giới trẻ tại Thành Phố Cần Thơ từ đó đề xuất những phương pháp quảng cáo hiệu quả cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên nền tảng mạng xã hội mới – Instagram.
Description: 40 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22223
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.