Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22283
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trung tâm anh ngữ ILA Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Võ, Hoàng Sơn
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trung tâm để từ đó thấy được những ưu điểm để thúc đẩy phát triển, đồng thời khắc phục những hạn chế góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu ILA chất lượng tại thị trường Cần Thơ.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22283
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.