Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22337
Title: Thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá dứa (Pangasius) sốt chua ngọt
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “thử nghiệm sản xuất đồ hộp cá dứa sốt chua ngọt” được thực hiện với mục đích tạo ra sản phẩm đồ hộp phong phú, đa dạng đạt chất lượng về mặt cảm quan và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề tài được thực hiện với 3 thí nghiệm: (i) Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp đến chất lượng cảm quan sản phẩm, (ii) Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn cà chua: khóm trong nước sốt đến chất lượng cảm quan sản phẩm và (iii) Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thanh trùng đến chất lượng sản phẩm. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi hấp cá ở 100℃ trong 7 phút, sản phẩm đạt chất lượng cảm quan tốt nhất. Tỉ lệ phối trộn cà chua: khóm là 2:1 cho nước sốt có mùi vị hài hòa, đặc trưng. Sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng cảm quan, vi sinh khi thanh trùng ở nhiệt độ 115℃ và giữ nhiệt trong 40 phút.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22337
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
385.02 kBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.