Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22364
Title: Khảo sát sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) với mật độ khác nhau ở giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Thanh Hiệu
Đinh, Văn Tràng
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: Khảo sát sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) với mật độ khác nhau ở giai đoạn giống- được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức mật độ (2, 3 và 4 con/L) và 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức, thời gian nghuyên cứu 60 ngày. Kích cỡ lươn bố trí ở các nghiệm thức là 4,2cm và 0,065g. Thức ăn để ương lươn bột trong 5 ngày đầu sau khi nở là trứng nước, từ ngày 6 đến ngày 30 lươn được cho ăn bằng trùn chỉ, từ ngày 30 trở đi tập cho lươn ăn thức ăn công nghiệp hiệu NAFA loại 41% đạm.Kết quả qua 60 ngày ương, tỉ lệ sống của lươn từ 55,5%- 87,5%, tăng trưởng về khối lượng đạt lần lượt (4,11), (4,31) và (4,8g), tăng trưởng về chiều dài là 16,01, 16,3 và 16,7 cm. ống, lươn đồ
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22364
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
341.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.