Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22428
Title: Ảnh hưởng của độ mặn thấp và tỷ lệ C:N khác nhau lên sinh trưởng và sinh sản của artemia
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Khánh Trường
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong nghiên cứu này, bố trí thí nghiệm hai nhân tố được thực hiện với các mức độ mặn (40, 50 và 60ppt) kết hợp với các tỷ lệ C/N (5, 10, 15 and 20) được thực hiện để tìm xem sự ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia. Artemia được nuôi trong các chai nhựa 1,5L chứa 1L nước nuôi ở mật độ 200 nauplii/L và duy trì trong 5 tuần. Trong hai ngày đầu tiên Artemia được cho ăn tảo tươi Chaetoceros, sau đó được thay bằng thức ăn chế biến 30% đạm và 9% lipid. Rỉ đường được đưa vào môi trường nuôi từ ngày 5 và sau đó định kỳ bổ sung 3 ngày/lần theo lượng TAN trong nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy, cả hai nhân tố độ mặn và tỷ lệ C/N đều có ảnh hưởng lên tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh khối của Artemia nhưng không ảnh hưởng tới sinh sản ngoại trừ phương thức sinh sản. Tuy nhiên, ở các độ mặn thấp (40 và 50) thì ảnh hưởng của tỷ lệ C/N rõ ràng hơn với khuynh hướng cải thiện các chỉ tiêu theo dõi ở Artemia. Ở 60ppt thì tỷ lệ C/N hầu như không có ảnh hưởng gì đến Artemia.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22428
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
669.34 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.