Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2296
Title: Tuyển chọn nấm men chịu nhiệt lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.) của tỉnh Kiên Giang =
Other Titles: Selection of thermotolerant yeast for production of three-leaf cayratia (Cayratia trifolia L.) wine in Kien Giang
Authors: Đoàn, Thị Kiều Tiên
Huỳnh, Thị Hoàng Anh
Nguyễn, Ngọc Thạnh
Huỳnh, Xuân Phong
Hà, Thanh Toàn
Ngô, Thị Phương Dung
Keywords: Cayratia trifolia
Ethanol
Nấm men chịu nhiệt
Rượu vang trái giác
Saccharomyces sp. AG2.1
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 328 .- Tr.54-62
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt có khả năng lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.). Kết quả phân lập được 46 chủng nấm men từ 17 mẫu trái giác được thu thập ở 4 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An. Dựa vào các khóa phân loại của nấm men như hình thái, sinh lý và sinh hóa, đã xác định các chủng nấm men phân lập được thuộc ba giống Saccharomyces, Pichia và Hanseniaspora.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2296
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.