Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2347
Title: Thái độ giúp đỡ người khác của sinh viên
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Thái độ
Giúp đỡ
Sinh viên
Thang đo thái độ giúp đỡ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.76-85
Abstract: Áp dụng thang đo Thái độ giúp đỡ người khác của Nickell (1998) trên 127 sinh viên đang học tại Hà Nội cho thấy, nhìn chung, sinh viên thể hiện thái độ giúp đỡ người khác theo chiều hướng khá tích cực; trong đó, biểu hiện rõ nét nhất là ở thành tố nhận thức. Sinh viên năm thứ nhất thế hiện thái độ giúp đỡ theo chiều hướng tích cực hơn những sinh viên đang học năm thứ tư ở cả ba mặt thành tố là cảm xúc, nhận thức và xu hướng hành vi. Tuy vậy, nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt ở mức có ý nghĩa thống kê về thái độ giúp đỡ người khác giữa nam sinh viên và nữ sinh viên, giữa những sinh viên xuất thân từ thành thị và nông thôn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2347
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524.37 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.