Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23517
Title: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh Quốc gia đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn
Authors: Khăm, Xi Nha Xốc
Keywords: Quản lý nhà nước
An ninh quốc gia
Tổ chức phi chính phủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.70-75,87,88
Abstract: Hơn 30 năm thực hiện đường lối đối ngoại, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan, tổ chức quốc tế như đầu tư phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ, giúp đỡ, từ thiện ở Lào, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của CHDCND Lào trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên đất nước Lào nói chung, thủ đô Viêng Chăn nói riêng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước Lào đối với việc quản lý các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thủ đô Viêng Chăn có hiệu quả, tác giả đưa ra một số giải pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23517
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.