Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23565
Title: Một số biện pháp tăng cường tình huống thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông qua dạy học môn Xác suất - Thống kê
Authors: Mai, Thị Ngọc An
Keywords: Tình huống
Nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm
Đại học Thái Nguyên
Dạy học môn Xác suất - Thống kê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.52-56
Abstract: Để góp phần thực hiện mục tiêu gắn đào tạo với hoạt động nghề nghiệp cho sinh viên (SV), việc tăng cường khai thác, sử dụng các tình huống thông qua các ví dụ, các bài tập có liên quan đến thực tiễn ngành nghề trong quá trình dạy học Xác suất - Thống kê (XSTK) được coi là một trong những nhiệm vụ của học phần XSTK trong chương trình đào tạo ở Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên [1].
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23565
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.