Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23635
Nhan đề: Nhu cầu du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người cao tuổi: Nghiên cứu trường hợp huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nhân
Từ khoá: Nhu cầu du lịch của người cao tuổi
Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 02(68) .- Tr.17-21
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khám phá nhu cầu du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người cao tuổi. Phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp. 102 đáp viên được phỏng vấn bằng kỹ thuật chọn mẫu kiểu thuận tiện và phát triển mầm. Thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người cao tuổi huyện Ngọc Hiển có nhu cầu du lịch khá cao. Nhu cầu du lịch của người cao tuổi tương quan thuận với trình độ học vấn, tình hình việc làm hiện tại, tình hình kinh tế hiện tại, trình trạng sức khỏe và thu nhập của họ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23635
ISSN: 1859-025X
Bộ sưu tập: Khoa học Cần Thơ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.