Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23916
Title: Ảnh hưởng của mật độ lên hiệu quả nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở tỉnh Cà Mau
Authors: Lam, Mỹ Lan
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Nguyễn, Huỳnh Bá
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mật độ thích hợp của tôm trong mô hình nuôi tôm càng xanh (Macbrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm được thực trong 9 ô ruộng có diện tích 200 m2 Ba nghiệm thức mật độ tôm thả là 3, 4 và 5 tôm giống/m2. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy nhiệt độ, độ kiềm, độ mặn, pH, oxy, N-NH4+, N-NO2- đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của tôm càng xanh. Sau 4 tháng nuôi, khối lượng tôm ở nghiệm thức 1: 50,9 g/con, nghiệm thức 2: 46,5 g/con, nghiệm thức 3: 41,9 g/con. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi ở nghiệm thức 1 là 51,3% và đạt 783,3 kg/ha, nghiệm thức 2 là 43,3% và đạt 807,3 kg/ha và nghiệm thức 3 là 42,3% và đạt 871,6 kg/ha. Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa luân canh với mật độ 3 con/m2 thì tôm tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và mang lại hiệu quả lợi nhuận tốt.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23916
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
808.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.