Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23921
Nhan đề: Nghiên cứu xác định hàm lượng cadimi trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật ICP-MS
Tác giả: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Trần, Trung Nguyễn Lữ
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài đã thẩm định phương pháp định lượng kim loại nặng Cd trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thị trường ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần thơ bằng kỹ thuật Quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ ICP-MS. Đây là kỹ thuật có thể nói là hiện đại nhất hiện nay với các ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật hiện có: -Giới hạn phát hiện đối với hầu hết các nguyên tố đều tương đương hoặc nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp Quang phổ Hấp thụ Nguyên tử Lò Graphite (GFAAS). -Năng suất lớn hơn GFAAS. -Khả năng xử lý cả nền đơn giản lẫn phức tạp với nhiễu nền tối thiểu nhờ nhiệt độ cao của nguồn ICP. -Khả năng phát hiện cao hơn ICP-AES với cùng một lượng mẫu. -Khả năng nhận được các thông tin đồng vị. Áp dụng phương pháp đã thẩm định để xác định hàm lượng Cd trong các mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thì trường quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ ở 4 nền mẫu: dạng viên nang, dạng lỏng, dạng cao, dạng dầu. Các chỉ tiêu thẩm định gồm: độ đặc hiệu, LOD, LOQ, đường chuẩn, độ lặp lai, độ tái lập, đôh thu hồi. Kết quả thẩm định cho thấy các chỉ tiêu độ đặc hiệu, độ lặp lại, độ tái lập, độ thu hồi đều đạt. Các giá trị LOD của 4 dạng mẫu viên nang, lỏng, dầu, cao lần lượt là 0,0032; 0,0043; 0,0050 và 0,0040 ppm. Các giá trị LOQ của 4 dạng viên nang, dạng lỏng, dạng dầu, dạng cao lần lượt là 0,011; 0,017; 0,014 và 0,013 ppm. Từ các kết quả trên, kết luận phương pháp trong nghiên cứu có thể áp dụng để xác định hàm lượng cadimi trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe với kết quả đo có độ chính xác và tin cậy cao.
Mô tả: 57tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23921
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.