Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24060
Title: Dạy học Tiếng Việt cho học sinh tiểu học rối loạn phổ tự kỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Vũ, Vân Anh
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Dạy học Tiếng Việt
Học sinh tiểu học
Rối loạn phổ tự kỉ
Thành phố Hải Phòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.30-34
Abstract: Tự kỉ - nói một cách rõ rệt hơn là rối loạn phổ tự kỉ được mô tả từ những năm 40 của thế kỉ XX. Năm 1943, nhờ công trình nghiên cứu của bác sĩ tâm thần Leo Kanner, tự kỉ đã được toàn xã hội công nhận. Hiện nay, chứng tự kỉ đang dần trở nên phổ biến, trở thành một vấn đề mang tính xã hội, tính thời sự cấp bách, số lượng cũng như tỉ lệ học sinh (HS) mắc chứng tự kỉ ngày càng tăng cao, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) của MT, tỉ lệ rối loạn phổ tự kỉ năm 2007 là 1/150 HS, năm 2009 là 1/110 HS và năm 2014 là 1/68 HS.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24060
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.