Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088
Nhan đề: Thiết kế trò chơi trong dạy học môn Cơ sở Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Cao đẳng Sơn La
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Hoàng, Thái Hậu
Lưu, Thị Thơm
Từ khoá: Thiết kế trò chơi trong dạy học
Giáo dục tiểu học
Trường Cao đẳng Sơn La
Môn Cơ sở Tự nhiên Xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 474 .- Tr.48-51,47
Tóm tắt: Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay đã đặt ra những đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu, nội dung của quá trình đào tạo ờ mọi cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Các trường đại học, cao đẳng nói chung và Trường Cao đẳng Sơn La nói riêng đã có nhiều cải tiến trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được phát động và triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24088
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.