Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818
Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường áp dụng cho cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tác giả: Khamkhampom Phouxay
Deuanhaksa Surya
Lã, Văn Chăm
Nguyễn, Quang Tuấn
Từ khoá: Mặt đường
Phương pháp thiết kế mặt đường
CHDCND Lào
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.27-30
Tóm tắt: Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào chưa có quy trình chính thức về việc tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Bài báo đánh giá một số phương pháp thiết kế kết cấu áo đường phổ biến trong khu vực và trình bày các đặc điểm, sự lưu ý khi áp dụng các phương pháp này tại CHDCND Lào. Thông qua đó, bài báo nhấn mạnh một số định hướng nghiên cứu có thể triển khai làm cơ sở ban đầu cho việc xây dựng quy trình tính toán thiết kế kết cấu mặt đường tại Lào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24818
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
988.98 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.