Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543
Title: Thực trạng và kiến nghị khi vận dụng kế toán môi trường trong hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiền
Đinh, Thị Lan
Keywords: Thực trạng
Kiến nghị
Kế toán môi trường
Hạch toán
Chi phí xử lý
Tro
Xỉ
Thạch cao
Nhà máy hóa chất phân bón
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.88-90
Abstract: Bài báo dựa trên lý luận chung đã thực hiện nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện nay. Với một lượng thải hàng năm rất lớn, công tác hạch toán chi phí liên quan đến xử lý các chất thải rắn như tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện đang gặp phải một số vấn đề bất cập. Nhóm tác giả nhận thấy việc vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy trên là rất phù hợp và cần thiết. Trên cơ sở phân tích thực trạng nêu trên, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.