Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543
Nhan đề: Thực trạng và kiến nghị khi vận dụng kế toán môi trường trong hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hiền
Đinh, Thị Lan
Từ khoá: Thực trạng
Kiến nghị
Kế toán môi trường
Hạch toán
Chi phí xử lý
Tro
Xỉ
Thạch cao
Nhà máy hóa chất phân bón
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 564 .- Tr.88-90
Tóm tắt: Bài báo dựa trên lý luận chung đã thực hiện nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện nay. Với một lượng thải hàng năm rất lớn, công tác hạch toán chi phí liên quan đến xử lý các chất thải rắn như tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy hóa chất phân bón tại Việt Nam hiện đang gặp phải một số vấn đề bất cập. Nhóm tác giả nhận thấy việc vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy trên là rất phù hợp và cần thiết. Trên cơ sở phân tích thực trạng nêu trên, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm vận dụng kế toán môi trường trong công tác hạch toán chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy hóa chất phân bón Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25543
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.