Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25886
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh trên các thông số tinh dịch đồ
Tác giả: Nguyễn, Hoài Bắc
Nguyễn, Cao Thắng
Phạm, Minh Quân
Từ khoá: Giãn tĩnh mạch tinh
Thắt tĩnh mạch tinh vi phẫu
Tinh dịch đồ
Tinh trùng bình thường
Ít
Yếu
Dị dạng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.164-171
Tóm tắt: Để đánh giá tác dụng của vi phẫu thắt tỉnh mạch tinh (TMT) giãn lên các thông số tinh dịch đồ ở những bệnh nhân vô sinh, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mô tả cắt ngang theo dõi dọc có nhóm chứng trên 214 bệnh nhân tới khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong đó, 148 bệnh nhân nam vô sinh có giãn tỉnh mạch tinh thuộc nhóm bệnh và 66 nam giới có sức khỏe sinh sản bình thường không giãn TMT thuộc nhóm chứng. Kết quả cho thấy giãn TMT làm suy giảm cả về số lượng và chất lượng của tinh trùng. Mật độ tinh trùng ở nhóm bệnh là 49,7 ± 40,5 triệu/ml thấp hơn so với nhóm chứng là 96,62 ± 59,1 với triệu/ml với p = 0,001. Tỷ lệ tinh trùng di động ở nhóm bệnh cũng có sự suy giảm rõ rệt (33,8 ± 20,24% so với nhóm chứng là 52,98 ± 14,36%, p = 0,001). Vi phẫu thắt TMT giúp cải thiện các thông số tinh dịch đồ, trong đó mật độ tinh trùng có sự cải thiện rõ rệt (49,8 ± 41,1 triệu/ml lên 71,4 ± 57,5 triệu/ml với p = 0,001). Sự cải thiện sau phẫu thuật chưa đủ lớn để đưa các thông số tinh dịch đồ trở vê mức độ của nhóm chứng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25886
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.