Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHà, Mỹ Hương-
dc.contributor.authorĐoàn, Văn Khải-
dc.date.accessioned2020-06-22T08:15:20Z-
dc.date.available2020-06-22T08:15:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984-
dc.description.abstractDo giữ vị thế địa - chiến lược quan trọng nên khu vực Trung Đông luôn thu hút sự quan tâm của Liên Xô trước đây cũng như của nước Nga hiện nay. Từ đầu thế kỷ XXI, chính sách của Nga đối với khu vực Trung Đông được thể hiện trong những văn bản đối ngoại quan trọng nhất, như Học thuyết chính sách đối ngoại. Thực tế trong những năm gần đây, chính sách Trung Đông của Nga đã đạt được những thành công, giúp gia tăng vai trò, vị thế của Nga tại khu vực địa - chính trị xung yếu này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.99-104-
dc.subjectChính sách Trung Đông của Ngavi_VN
dc.subjectSự trở lại của một cường quốc có trách nhiệmvi_VN
dc.titleChính sách Trung Đông của Nga: Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệmvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.