Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984
Title: Chính sách Trung Đông của Nga: Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm
Authors: Hà, Mỹ Hương
Đoàn, Văn Khải
Keywords: Chính sách Trung Đông của Nga
Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.99-104
Abstract: Do giữ vị thế địa - chiến lược quan trọng nên khu vực Trung Đông luôn thu hút sự quan tâm của Liên Xô trước đây cũng như của nước Nga hiện nay. Từ đầu thế kỷ XXI, chính sách của Nga đối với khu vực Trung Đông được thể hiện trong những văn bản đối ngoại quan trọng nhất, như Học thuyết chính sách đối ngoại. Thực tế trong những năm gần đây, chính sách Trung Đông của Nga đã đạt được những thành công, giúp gia tăng vai trò, vị thế của Nga tại khu vực địa - chính trị xung yếu này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25984
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.