Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133
Nhan đề: Ảnh hưởng của liều lượng NPK kết hợp với phân hữu cơ đến năng suất và phẩm chất cam Soàn (Citrus sinensis L) tại An Giang
Tác giả: Nguyễn, Văn Sơn
Lê, Ánh Như Quỳnh
Võ, Hữu Thoại
Từ khoá: Ảnh hưởng của liều lượng NPK
Phân hữu cơ đến năng suất
Cam Soàn (Citrus sinensis L)
An Giang
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học & Công nghệ -An Giang;Số 04 .- Tr.9-13
Tóm tắt: Cam soàn (Citrus sinensis I.) là một trong những giống cam chủ lực trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm trở lại đây diện tích trồng cam Soàn có xu hướng tăng nhanh do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao và ít bị bệnh vàng lá greening so với giống cam sành. An Giang là một trong những tỉnh có tốc độ và diện tích trồng cây ăn quả tăng rất nhanh và lớn trong những năm gần dây.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26133
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
962.48 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.