Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26276
Title: Chính sách phát triển nhà nước phúc lợi của Thụy Điển - Kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Phạm Duy
Nguyễn, Đức Phong
Keywords: Chính sách phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.106-109
Abstract: Bài viết: Vương quốc Thụy Điển được biết đến như một quốc gia có mức sống cao nhất thế giới, nổi tiếng với chất lượng sống không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới; Hiệp định Saltsjobaden năm 1938 là một cơ sở mới giúp cho vai trò của Nhà nước Thụy Điển chủ động hơn trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, một cơ sở của thể chế cho mô hình kinh tế - xã hội mới ở Thụy Điển; Một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26276
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.