Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26349
Title: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao *
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Tống, Minh Hương
Keywords: Đào tạo
Đội ngũ cán bộ
Công chức cấp xã
Bồi dưỡng lý luận chính trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 296 .- Tr.64-73
Abstract: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhân tố quan trọng để thực thi hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy vậy, thời gian qua. không ít cán bộ, đảng viên cán bộ lãnh đạo cấp xã chưa tích cực học tập lý luận chính trị (LLCT). thậm chỉ không ít người còn có biểu hiện xem thường và lười học tập lý luận chính trị. Điều này ảnh hướng không nhỏ đến việc áp dụng lý luận vào công tác, cuộc sống. Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng công tác cán bộ quản lý cấp xã từ đó đưa ra giãi pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26349
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.