Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26427
Nhan đề: Phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Trịnh, Chí Thâm
Lê, Văn Nhương
Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Từ khoá: Phản biện
Năng lực đặc thù
Địa lí
Giáo dục phổ thông 2018
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 478 .- Tr.35-39
Tóm tắt: Trong những năm qua, người học Việt Nam còn khá hạn chế trong khả năng tư duy phản biện (TDPB) và năng lực (NL) vận dụng (Thanh, 2010). Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập trên lớp mà còn làm giảm hiệu suất làm việc của họ trong những môi trường và tình huống cụ thể. Sự hạn chế trong NL tư duy và vận dụng còn làm cho người học khó khai phóng ý tưởng sáng tạo và NL thực tế của bản thân. Vì thế, khả năng học tập suốt đời cũng bị giới hạn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26427
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.