Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Nam-
dc.contributor.authorĐặng, Quang Vinh-
dc.date.accessioned2020-06-26T03:32:09Z-
dc.date.available2020-06-26T03:32:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652-
dc.description.abstractKhu vực duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh. Trong những năm qua, những tiềm năng này đã được các địa phương khai thác để phát triển du lịch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các tiềm năng du lịch ở đây nhìn chung chưa được khai thác hiệu quả và một số trường hợp còn để lại những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái, đe dọa phá vỡ cảnh quan... Bài viết này góp phần tìm hiểu những vấn đề chung về du lịch bền vững; các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các giải pháp cơ bản nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng đó nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.92-94-
dc.subjectKhai thác các thế mạnhvi_VN
dc.subjectĐể phát triển du lịch bền vữngvi_VN
dc.subjectTại các tỉnh duyên hảivi_VN
dc.subjectNam Trung Bộvi_VN
dc.titleKhai thác các thế mạnh để phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
759.68 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.