Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652
Title: Khai thác các thế mạnh để phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Văn Nam
Đặng, Quang Vinh
Keywords: Khai thác các thế mạnh
Để phát triển du lịch bền vững
Tại các tỉnh duyên hải
Nam Trung Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.92-94
Abstract: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh. Trong những năm qua, những tiềm năng này đã được các địa phương khai thác để phát triển du lịch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các tiềm năng du lịch ở đây nhìn chung chưa được khai thác hiệu quả và một số trường hợp còn để lại những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái, đe dọa phá vỡ cảnh quan... Bài viết này góp phần tìm hiểu những vấn đề chung về du lịch bền vững; các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các giải pháp cơ bản nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng đó nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
759.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.