Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27199
Title: Thiết kế hoạt động đóng vai trong dạy học địa lí 11
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Hồ, Thị Thu Hồ
Lê, Văn Nhương
Ngô, Ngọc Trân
Keywords: Hoạt động dạy học trải nghiệm
Địa lí 11
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 479 .- Tr.28-33
Abstract: Nội dung giáo dục lớp 11 trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí (Bộ GD-ĐT, 2018), ngoài mục tiêu trang bị kiến thức về địa lí KT-XH thế giới còn chú trọng kĩ năng tìm kiếm, phân tích số liệu và sự kiện địa lí, góp phần định hướng hành động và định hướng nghề nghiệp. Trải nghiệm đóng vai sẽ giúp học sinh (HS) có cơ hội phát triển đầy đủ những mục tiêu này. Bài viết trình bày quy trình vận dụng phương pháp đóng vai vào thiết kế các hoạt động dạy học trải nghiệm một số bài học trong chương trình Địa lí 11 nhằm phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27199
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.