Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27316
Title: Tuyển chọn nhân tài khoa cử thời Minh Mệnh
Authors: Trần, Thị Hạnh
Keywords: Khoa cử
Nho giáo Việt Nam
Tiến cử
Tuyển chọn nhân tài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.60-68
Abstract: Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều Nguyễn nói chung, triều Minh Mệnh nói riêng thường sử dụng nhiều phương thức tuyển chọn nhân tài đa dạng để tìm kiếm người hỗ trợ hoặc tham gia vào bộ máy quản lý đất nước. Trong đó, khoa cử luôn được xem là phương thức tuyển chọn nhân tài quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ sự vận động của khoa cử tuyển chọn nhân tài dưới thời Minh Mệnh, gồm: Quan niệm về nhân tài, mục đích khoa cử, tính thường kỳ của khoa cử, quy trình thi cử,... qua đó, cho thấy dấu ấn mạnh mẽ của Nho giáo và cá nhân Minh Mệnh với vấn đề tuyển chọn nhân tài khoa cử thời kỳ này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27316
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.