Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27316
Nhan đề: Tuyển chọn nhân tài khoa cử thời Minh Mệnh
Tác giả: Trần, Thị Hạnh
Từ khoá: Khoa cử
Nho giáo Việt Nam
Tiến cử
Tuyển chọn nhân tài
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.60-68
Tóm tắt: Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều Nguyễn nói chung, triều Minh Mệnh nói riêng thường sử dụng nhiều phương thức tuyển chọn nhân tài đa dạng để tìm kiếm người hỗ trợ hoặc tham gia vào bộ máy quản lý đất nước. Trong đó, khoa cử luôn được xem là phương thức tuyển chọn nhân tài quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ sự vận động của khoa cử tuyển chọn nhân tài dưới thời Minh Mệnh, gồm: Quan niệm về nhân tài, mục đích khoa cử, tính thường kỳ của khoa cử, quy trình thi cử,... qua đó, cho thấy dấu ấn mạnh mẽ của Nho giáo và cá nhân Minh Mệnh với vấn đề tuyển chọn nhân tài khoa cử thời kỳ này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27316
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.