Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27989
Title: Xác định hàm lượng α, β, δ- Tocdpherdl, ɣ-Oryzanol và khảo sát hoạt tính kháng oxi hoá của một số dầu cám gạo ở Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Hoài Thương
Keywords: Cảm gạo
α
β
δ- Tocdpherd-tocopherol
ɣ-oryzaaol
DPPH
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.127-133
Abstract: Cám gạo được biết là một phụ phẩm của quá trình sản xuất lúa gạo. Dầu cám có trong cám gạo là nguồn cung cấp các thành phần tocopherol và ɣ- Oryzanol, là những hợp chất có hoạt tính sinh học cao. Sáu loại dầu cám từ hạt lúa của 6 giống lúa là MTL547, MTL648, OM5451, MTL560, MTL566, MTL856 đã được trích ly...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27989
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.