Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27996
Title: Ảnh hưởng các yếu tố công nghệ của quá trình ép đùn có gia nhiệt đến độ chín và tính chất cấu trúc của bún tươi từ gạo lứt
Authors: Trịnh, Thị Kiều Oanh
Hồ, Anh Tuấn
Nguyễn, Ngọc Sơn
Trần, Doãn Sơn
Trần, Thị Thu Trà
Tôn, Nữ Minh Nguyệt
Lê, Văn Việt Mẫn
Keywords: Bún
Cấu trúc
Ép đùn
Gạo lứt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.134-143
Abstract: Gạo lứt giàu dinh dưỡng do có chứa lớp cám giàu chất xơ, khoáng, vitamin và các chất có hoạt tính sinh học hơn gạo xát. Xu hướng hiện nay của nhiều người tiêu dùng là sử dụng các sản phẩm từ gạo lứt để có những tác động tốt cho sức khỏe. Trong nghiên cứu này, đã khảo sát ảnh hưởng các yếu tố công nghệ của quá trình ép đùn đến độ chín và tính chất cấu trúc của bún tươi từ gạo lứt bao gồm hàm lượng chất khô của huyền phù bột gạo, tỷ lệ gạo xát/gạo lứt, nhiệt độ ép đùn và thời gian lưu của nguyên liệu trong buồng ép đùn. Kết quả cho thấy bún từ gạo lứt có độ chín thấp hơn và cấu trúc kém dai hơn so với bún từ gạo xát...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27996
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.