Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28531
Title: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện tử gia dụng trực tuyến của nhân viên văn phòng tại TP Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Bùi, Phương Khanh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định mua hàng điện tử gia dụng trực tuyến của bộ phận nhân viên văn phòng tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy mua sắm hàng hóa trực tuyến và gia tăng lượng khách hàng tham gia mua sắm trực tuyến tại thành phố Cần Thơ.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28531
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.