Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28806
Title: Nhu cầu hướng nghiệp cho con tự kỷ trong độ tuổi vị thành niên của cha mẹ hiện nay
Authors: Bùi, Thị Duyên
Bùi, Thu Hương
Keywords: Quan hệ cha rnẹ-con cái
Vị thành niên
Trẻ em tự kỷ
Định hướng nghề nghiệp
Giáo dục hướng nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.101-111
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tham gia nghiên cứu đều có nhu cầu hướng nghiệp cho con tự kỷ vị thành niên nhưng họ đang gặp không ít khó khăn, trong đó khó khăn nhất là chưa có cơ sở sản xuất, sử dụng lao động khuyến khích và sẵn lòng tạo điều kiện cho người tự kỷ, thông tin về dạy nghề, hướng nghiệp cho người tự kỷ còn hạn chế; ít cơ sở đào tạo, hướng nghiệp và kinh phí đào tạo tốn kém. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ mong muốn có sự tham gia và can thiệp cụ thể từ khu vực nhà nước vào các lĩnh vực như cung cấp thông tin, tổ chức đào tạo, dạy nghề cho đến kết nối và tạo các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để trẻ em tự kỷ vị thành niên có thể độc lập và hoà nhập xã hội thành công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28806
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.