Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28809
Title: Xâm hại tình dục trẻ em: Quyền lực giới và những khung trời bị lãng quên của “trinh tiết”
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Keywords: Giới
Trẻ em
Xâm hại tình dục trẻ em
Trinh tiết
Quyền lực giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.124-135
Abstract: Thông qua việc tìm hiểu về nhận thức và thái độ của phụ huynh đối với vấn đề xâm hại tình dục trẻ em trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2015, bài viết phân tích khả năng chi phối của yếu tố quyền lực giới thể hiện qua quan niệm về nam tính và trinh tiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy quan điểm về nam tính chi phối trong nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, việc đề cao giá trị trinh tiết ở phụ nữ và trẻ em gái làm nặng thêm tổn thương ở trẻ em gái và bỏ qua sự bảo vệ đối với trẻ em trai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28809
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.