Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28839
Title: Phân tích cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Hanh Phúc
Lê, Thanh Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2019, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng cũng như nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn.
Description: 56 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28839
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.