Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28864
Title: Phát triển mạng lưới các điểm du lịch chủ động của giới trẻ tại tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Nguyễn, Thị Tú Trinh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mạng lưới các điểm đến cho du lịch chủ động của giới trẻ tại tỉnh An Giang từ đó đưa ra giải pháp phát triển, nâng cao các dịch vụ, sự trải nghiệm phù hợp theo các vị trí trong mạng lưới và các tuyến du lịch khác nhau.
Description: 69 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28864
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.