Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28897
Title: Ngày xuân nói chuyện xử án ngày xưa
Authors: Phương Đông
Keywords: Xử án
Ngày xưa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.94-95
Abstract: Móc họng trả thức ăn cho kẻ hối lộ; không xử chém người nhận tội; bắt dân làng vét ao tìm thủ phạm là những ‘chiêu’ xử án của 3 vị quan thanh liêm ngày xưa mang lại công bằng cho xã hội, bảo vệ lợi ích dân nghèo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28897
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
656.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.