Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28900
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn xe HONDA AIR BLADE của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Võ, Đức Huy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn xe Honda Air Blade của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị maketing giúp cho các công ty sản xuất và nhà phân phối có những chính sách phù hợp để xây dựng, định vị, và quảng bá thương hiệu xe Honda Air Blade đối với người tiêu dùng trong thời gian tới.
Description: 55 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28900
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
972.11 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.