Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28926
Title: UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên
Authors: Trọng Đức
Keywords: UBKT
Huyện ủy
Cẩm Xuyên
Tổ chức đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.35-36
Abstract: Để thực hiện thành công Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác định đề cao việc thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, Đảng bộ đã tăng cường, chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát với phương châm chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28926
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
774.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.