Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28934
Nhan đề: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Trần, Thị Bạch Yến
Nguyễn, Duy Ngân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở Thành phố Cần Thơ từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng đối với các siêu thị tại Tp. Cần Thơ.
Mô tả: 72 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28934
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.