Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28936
Title: Đảng ủy BĐBP Lạng Sơn: chú trọng công tác xâu dựng Đảng
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Đảng ủy
Lạng Sơn
Chú trọng
Xây dựng đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.51-52,75
Abstract: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố cơ sở chính trị, huy động sức mạnh nhân dân tham gia gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn đã góp phần tích cực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28936
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.