Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28942
Title: Tài nguyên nước và quản lý an ninh nguồn nước của Campuchia
Authors: Đoàn, Thị Kim Tuyến
Keywords: An ninh nguồn nước
Các nhân tố ảnh hưởng
Campuchia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.15-26
Abstract: Campuchia là một quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào và phong phú, song cho đến nay an ninh nguồn nước ở nhiều vùng vẫn chưa được đảm bảo. Bài viết này cung cấp bức tranh tổng quát về vấn đề an ninh nguồn nước của Campuchia. Tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước thường xuyên xảy ra trong mùa khô và luôn ở mức báo động, Tỷ lệ tiếp cận nước sạch còn tương đối thấp ở khắp các vùng trên cả nước. Tình trạng này là do Campuchia chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, trong đó có cả các nhân tố đến từ bên trong và bên ngoài quốc gia. Chính phủ Campuchia đang từng bước hoàn thiện công tác quản lý và thể chế nhằm cải thiện an ninh nguồn nước của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28942
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.