Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28969
Title: Quy định về thỏa thuận cổ đông của một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Bùi, Nguyễn Trà My
Keywords: Quản lí công ti
Hiệu lực
Thỏa thuận cổ đông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.54-67
Abstract: Thực tiễn kinh doanh đã ghi nhận nhiều thỏa thuận cổ đông được kí kết, không chỉ với vai trò là “thỏa thuận sáng lập viên” mà còn là thỏa thuận giữa các cổ đông ngay cả sau khi công ti đã ra đời và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam chưa có quy định nào về thỏa thuận này. Bài viết nghiên cứu quy định pháp luật về thỏa thuận cổ đông của một số nước trên thế giới, phân tích một số bản án và tình huống thực tế liên quan đến thỏa thuận cổ đông đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của thỏa thuận cổ đông trong từng trường hợp cụ thể. Qua đó, bài viết lí giải tầm quan trọng cũng như phác họa một số nội dung cần thiết về thỏa thuận cổ đông cần được quy định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28969
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.92 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.