Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28993
Title: Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Keywords: Hành vi bị nghiêm cấm
Luật Tài nguyên
Môi trường
Biển
Hải đảo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.55
Abstract: Cảng biển phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt, dầu cặn từ các phương tiện trên biển. Chất thải trôi nổi trên biển và ven bờ biển phải được thu gom, phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật về BVMT và pháp luật có liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28993
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
455.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.