Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29004
Title: Không gian nghệ thuật Kiều Bích Hậu
Authors: Trần, Mỹ Linh
Keywords: Nghệ thuật xây dựng gia đình
Kiều Bích Hậu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.114-123
Abstract: Nghệ thuật xây dựng không gian gia đình là motif mà người đọc vẫn thường hay thấy trong truyện ngắn, đặc biệt là truyện ngắn đương đại. Nhìn chung, tạo không gian gia đình là phần quan trọng ít khi thiếu vắng của các nhà văn nữ, hòa vào dòng chảy chung đó, nhà văn Kiều Bích Hậu lại có cách tổ chức riêng, đặc biệt là không gian thiếu vắng đàn ông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29004
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.