Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29021
Title: Hy vọng Nguyễn Huy Thiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thọ
Keywords: Hy vọng
Nguyễn Huy Thiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 41 .- Tr.164-167
Abstract: Hy vọng... hy vọng nhất định Nguyễn Huy Thiệp ba tháng nữa sẽ có video clip báo tin thắng trận nếu nhân duyên đủ để thầy thuốc chấp nhận kiên trì chửa cho một con người đặc biệt, có một khối tình riêng chung cũng đặc biệt, ít ai ngờ hết. Mà nhiều bí mật sẽ trôi đi, chảy như sông, dù có ai đó biết yêu thương ông quá mà im lặng như ông và họ ngồi bên nhau hóa đá trong một chiều mưa loi thoi, giữa lòng phố cổ Hà Nội, chỉ còn có hai ly cà phê đen nóng nghi ngút khói đổ người ta thấy sự chuyển động của cảnh, vật...*
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29021
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.