Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29025
Title: Điểm mới trong quản lý máy móc đã qua sử dụng từ ngày 1/4
Authors: N. Linh
Keywords: Quản lý máy móc
Thủ tục hải quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.5
Abstract: Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29025
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
238.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.