Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29048
Title: Phân tích tác động của lũ lụt đến thu nhập hộ trồng lúa tại huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Văn Ngân
Đặng, Quí Hương
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các tác động của lũ lụt đến thu nhập hộ trồng lúa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế và ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn.
Description: 80 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29048
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.