Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29054
Title: Lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhờ làm tốt kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Đức
Keywords: Chỉ đạo
Thực tiễn
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.26-27
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp huyện Thạnh Phú (Ben Tre) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29054
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
411.13 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.